Skip to main content

Achter de schermen wordt al hard gewerkt aan het bouwen van Traumanet. Daar hoort natuurlijk ook een nieuwe huisstijl bij. Met trots delen we een sneak preview.

Met Traumanet willen we betrouwbare informatie, (h)erkenning, steun en zelfhulp bieden rondom het thema trauma en herstel. Op professionele, heldere én toegankelijke wijze. We willen perspectief bieden, en perspectief verbreden. Door een platform te creëren waar ruimte is voor meerdere invalshoeken, en waar verschillende vormen van kennis en ervaring worden benut en gedeeld. Onze nieuwe huisstijl is daar een weerspiegeling van.

Powered by De Zaek

We hebben in De Zaek een toffe partner gevonden die onze huisstijl heeft ontworpen en het platform Traumanet technisch bouwt. De Zaek is een sociale onderneming die middels een ‘meester-gezel’ construct samenwerkt met mensen met een psychische kwetsbaarheid en zogeheten ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ (door De Zaek ook wel ongekend arbeidspotentieel genoemd). Bij De Zaek krijgen zij ruimte om hun talent te benutten en te ontwikkelen, en onder leiding van deskundigen op het gebied van webdesign en communicatie een waardevolle bijdrage te leveren aan projecten met maatschappelijke impact.

Traumanet kiest bewust voor een samenwerking met De Zaek omdat zij past bij haar wens voor een inclusieve maatschappij.

Hoe zit het met de huidige site?

De huidige Traumanet site zoals je deze nu bezoekt, is een tijdelijk website waarop je informatie vindt over ons initiatief, de mogelijkheid om Traumanet financieel te steunen (waarvoor veel dank!) en waar we updates delen over het bouwproces. Het uiteindelijke platform komt er anders uit te zien. We streven ernaar Traumanet voorjaar 2023 te lanceren.