Over TraumaNet

TraumaNet is een onlineplatform in ontwikkeling, voor en door mensen die direct of indirect te maken hebben (gehad) met ingrijpende en/of traumatische gebeurtenissen. We streven ernaar het platform medio 2022 te realiseren, zoveel mogelijk in samenwerking en verbinding met reeds bestaande initiatieven.

Waarom TraumaNet?

Onderzoek naar de life-time prevalentie van traumatische gebeurtenissen en PTSS laten zien dat zo’n 50-80% van de volwassen Nederlandse bevolking ooit in het leven (minimaal) één schokkende gebeurtenis meemaakt. Ongeveer 14% ontwikkelt als gevolg hiervan PTSS (post-traumatische stressstoornis), een psychische aandoening die de afgelopen jaren steeds meer aandacht krijgt en waar steeds vaker behandeling voor wordt geboden.

Een diagnose PTSS is echter zelden het enige gevolg van blootstelling aan een traumatische gebeurtenis, zeker wanneer deze zich herhaaldelijk en/of langdurig voordoet of heeft gedaan. Uitvoerig onderzoek heeft aangetoond dat trauma niet alleen impact kan hebben op psychisch vlak, maar ook op emotioneel-, cognitief-, relationeel-, gedrags- en zelfs op neurobiologisch niveau.

Trauma, kortom, kan een individu op alle levensgebieden raken en beschadigen

Daarbij is het tevens belangrijk te beseffen dat de gevolgen van trauma zich niet alleen beperken tot de individu die het treft. Trauma werkt via de sociale context waarin het zich afspeelt door naar de mensen waar het individu mee samenleeft, en sijpelt zo uiteindelijk de maatschappij in.

Herstel na trauma en leren omgaan met de gevolgen van traumatische gebeurtenissen vraagt om een multidimensionale aanpak. Een aanpak die het begrip ‘trauma’ op de eerste plaats in een breder perspectief plaatst dan alleen die van de gebeurtenis. Want, zoals trauma-expert Gabor Maté zegt: “Trauma is not what happens to you, it’s what happens inside you as a result of what happened to you.” 

Herstel na trauma vraagt dan ook om een aanpak die zich niet alleen concentreert rondom symptomatisch herstel van gediagnosticeerde aandoeningen zoals PTSS, maar minstens zoveel aandacht heeft voor persoonlijk, maatschappelijk en existentieel herstel. En een aanpak, tenslotte, die zich niet uitsluitend richt op de mensen die directe ervaring hebben met trauma, maar in feite op de gehele samenleving.

TraumaNet wil goede informatie, (h)erkenning en steun bieden

Met TraumaNet willen we een laagdrempelig platform creëren waar je toegankelijke informatie, (h)erkenning en ondersteuning vindt rondom het thema ’trauma’ in de breedste en engste zin van het woord. We willen een plek creëren waar aandacht is voor alle levensgebieden waarop trauma impact kan hebben, en waar de focus niet zo zeer ligt op symptomatische herstel, maar vooral op persoonlijk, maatschappelijk en existentieel herstel.

In het bijzonder voor mensen die zelf ingrijpende en/of traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt, maar ook voor hun naasten, hulpverleners, en iedereen die direct of indirect met (de gevolgen van) trauma te maken krijgt en/of daar meer over wilt leren.

Daarnaast willen we een netwerk creëren waar waardevolle initiatieven, scholing, multimedia bijdragen zoals boeken, video’s en podcasts, en andere ontwikkelingen die betrekking hebben op het thema ’trauma’ gedeeld, gebundeld en gevonden kunnen worden.

TraumaNet wil bijdragen aan een ’trauma-geïnformeerde’ samenleving

Een samenleving waarin oog is voor mensen die een ingrijpende en/of traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, begrip is voor de gevolgen en klachten hiervan, voldoende kennis is om dit te signaleren en er tenslotte ook op een adequate manier mee om te gaan.

TraumaNet is een werktitel

Voor nu hebben we ons platform in wording ‘TraumaNet’ genoemd, maar eigenlijk is dit slechts de werktitel. Het is goed mogelijk dat het daadwerkelijke platform straks anders zal heten, over de juiste naam en bewoordingen denken we nog goed na.

Wil je helpen om TraumaNet te realiseren?

Steun TraumaNet

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen?

Ontvang de nieuwsbrief

Het initiatief

TraumaNet wordt een platform voor en door mensen die (in)direct te maken hebben (gehad) met trauma en de gevolgen.

[blog Anne initiatief]

De kartrekkers op dit moment? Dat zijn Anne Marsman, Jerry Allon en Annemarije Sjoerdsma.

Wanneer wordt TraumaNet gelanceerd?

We streven ernaar TraumaNet in het najaar van 2022 te kunnen lanceren. Hoe eerder we voldoende financiering rond hebben om de website te laten bouwen, hoe eerder ons dat ook lukt.

Wil je een steentje bijdragen of partner worden? Je steun is van harte welkom!

Steun TraumaNet